MPZK

Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością

 

Klient

Fabryka Sztuki w Łodzi

System zarządzania treścią z modułami sklepu internetowego, workflow, forum, intranetem, repozytorium plików oraz prostym edytorem stron. Model biznesowy zakładał stworzenie portalu, z którego w zależności od uprawnień korzystać będzie zarówno instytucja kultury  jak i artyści. Tak powstał zintegrowany system z modułem centralnego zarządzania użytkownikami i grupami uprawnień, który pozwala na gromadzenie, udostępnianie, korzystanie z wiedzy, zasobów i doświadczenia całokształtu zagadnień biznesowych, prawnych i merytorycznych dla rozwoju przedsiębiorczości w sektorze kultury.

Rozwiązany problem: zaawansowany CMS z funkcjonalnościami workflow oraz modułami sklepu internetowego.

Wykorzystane technologie

AngularJS, PHP, JAVA, Symfony2

 

eKontakt – portal informacyjny dla uczelni

Portal (MultiCMS)

 

Klient

Politechnika Gdańska

W ramach zlecenia stworzyliśmy portal do zarządzania treścią publikowaną zarówno na potrzeby intranetu jak i internetu. Portal pomógł klientowi rozwiązać problem wynikający z rozproszenia istniejących wcześniej serwisów na uczelni. Po wprowadzeniu narzędzia stało się możliwe centralne zarządzanie treścią oraz uprawnieniami dla dużej ilości stron  internetowych i intranetowych. System umożliwia zarządzanie treścią bez konieczności znajomości języków programowania.

Rozwiązany problem: zarządzanie portalem z dużą ilością podstron i zaawansowaną edycją uprawnień użytkowników.

Wykorzystane technologie

Java, Liferay

Dostęp Online 

Portal dobroczynny

Klient

Lightbox Digital – Irlandzka Agencja Interaktywna

Nasza firma jako partner technologiczny zrealizowała projekt dla klienta agencji interaktywnej.  Prace dotyczyły portalu dobroczynnego zawierającego m.in.  funkcjonalności sklepu online, moduły przekazywania dotacji oraz linków sponsorowanych.

Rozwiązany problem: stworzenie mechanizmu wspierania przekazywania dotacji na cele charytatywne wraz z funkcjonalnościami sklepu internetowego.

Wykorzystane technologie

Java, Grails

Profiili & CV Bank

Webowa aplikacja rekrutacyjna

 

Klient

Fińska korporacja medialna Sanoma Oyj

Opracowaliśmy webową aplikację rekrutacyjną. Dzięki elektronicznemu formularzowi (Profili) skróciliśmy do minimum proces powstawania CV, które nie musi być kompletne, aby było uwzględniane w wynikach wyszukiwania. W powstającym w ten sposób Banku CV umożliwiliśmy pracodawcom odnajdywanie idealnych kandydatów przy pomocy bogatych narzędzi wyszukiwania. Dzięki zastosowanemu mechanizmowi lista wyników zapytań nigdy nie jest pusta, a propozycje wyświetlane są od najtrafniejszych po najmniej trafnych zgodne z oczekiwaniami pracodawcy. Poziom trafności każdego wyniku wyrażony jest dodatkowo w procentach,  co z miejsca pozwala na modyfikację zapytania lub zakup dostępu (a co za tym idzie możliwości kontaktu) tylko do tych profili, które rzeczywiście mogą być interesujące dla pracodawcy.

Rozwiązany problem: prosty mechanizm tworzenia CV oraz precyzyjne wyszukiwanie kandydatów według trafności.

Wykorzystane technologie

PHP, Symfony2, MongoDB Less, Amazon AWS

Dostęp Online 

Rekry

System do zarządzania procesem rekrutacyjnym

 

Klient

Fińska korporacja medialna

Stworzenie systemu informatycznego do zarządzania procesem rekrutacyjnym. Model biznesowy zakładał stworzenie systemu, który będzie sprzedawany klientom końcowym w modelu abonamentowym. System gwarantuje nabywcom możliwość kompleksowego zarządzania procesami rekrutacyjnymi w ramach swojego przedsiębiorstwa. Odbywa się to poprzez: przydzielanie uprawnień dla pracowników lub całych działów prowadzących rekrutację, tworzenie szablonów ogłoszeń, tworzenie samych ogłoszeń oraz ich wielokanałową publikację za pomocą integracji z zewnętrznymi portalami ogłoszeniowymi. Pracownicy korzystający z systemu mogą również tworzyć oraz zbierać formularze aplikacyjne kandydatów, przeszukiwać je, czy wreszcie kontaktować się z wybranymi kandydatami lub przypisywać im odpowiednie statusy.

Rozwiązany problem: kreator tworzenia CV wraz ze złożonymi opcjami wyszukiwania kandydatów i zestawem zarządzania użytkownikami.

Wykorzystane technologie

PHP, Symfony2, MongoDB, Less, Amazon AWS

 

Freelancity – portal dla freelancerów

Internetowa giełda zleceń freelancerskich wspomagająca bezpieczeństwo zawieranych transakcji

 

Klient

Recrutamos Doradztwo Personalne Sp. z o.o.

Stworzyliśmy portal, którego główną funkcjonalnością była giełda zleceń freelancerskich. Nasze rozwiązanie wyróżnia się funkcjonalnościami zabezpieczającymi obie strony transakcji tj. freelancerów wykonujących pracę i firmy korzystające z ich usług.  Aby zwiększyć komfort korzystania z portalu wprowadziliśmy możliwości precyzyjnego opisywania zleceń oraz ich wyszukiwania, a także zapewniliśmy komunikację pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami.

Problem: wyszukiwanie i kojarzenie kontrahentów na giełdzie freelancerów.

Wykorzystane technologie

JAVA, Spring, WebFlow, JSF, Facelets, Hiberante

SORTIS SGN – system do zarządzania nieruchomościami dla samorządów

System informatyczny do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami

 

 Urząd Miasta w Koszalinie

Powstał kompleksowy system informatyczny przeznaczony do zarządzania nieruchomościami dla urzędów miast i gmin. Umożliwia m.in. ewidencję gminnego zasobu nieruchomości, prowadzenie i obsługę elektronicznych akt nieruchomości, zarządzanie umowami cywilnoprawnymi oraz naliczanie opłat. Rozwiązanie stanowi cenne wsparcie przy codziennej pracy urzędników zajmujących się zadaniami związanymi z szeroko rozumianą gospodarką nieruchomościami należącymi zarówno do Gminy jak i Skarbu Państwa.

Rozwiązanie dla obszaru: zarządzania nieruchomościami dla urzędów miast wraz z wyliczeniem należnych opłat.

Wykorzystane technologie

Java Enterprise 6, Angular JS, Oracle 11G

SORTIS

System obsługi roszczeń i służebności

 

Klient

Dystrybutor Energii

Zmiany przepisów prawa i wprowadzenia instytucji służebności stworzyły konieczność odwzorowania tych zmian w specjalistycznym systemie informatycznym związanym z obsługą nowych spraw (tzw. roszczeń). Dostarczyliśmy narzędzie, dzięki któremu można sprawnie zarządzać całym procesem i modelować jego przebieg za pomocą zdarzeń oraz wynikających z nich zadań, a także zarządzać użytkownikami oraz całymi grupami uprawnień.

Rozwiązany problem: obsługa roszczeń związanych z przesyłem energii.

Wykorzystane technologie

Java, Spring, AngularJS

 

 

SIKPOSK » Gis Reports PageSIKPOŚK

Webowy system informatyczny do monitorowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

Klient

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Głównym zadaniem wytworzonego systemu informatycznego było usprawnienie procesu raportowania zobowiązań Polski wobec UE poprzez zbieranie danych od samorządów terytorialnych, tworzenie scentralizowanej bazy danych i generowanie na jej podstawie zbiorczego raportu do komisji Unii Europejskiej.

Dzięki systemowi samorządy terytorialne nie muszą rezygnować z dotychczasowej, wygodnej dla siebie formy zbierania danych w szablonach Excel, które w łatwy sposób mogą być importowane do SIKPOŚK. Na podstawie zgromadzonych danych można generować i eksportować wielowymiarowe raporty. System posiada opcję wykrywania błędów w danych oraz sygnalizowanie użytkownikom zadań wynikających z kolejnych etapów procesu.

Obsługiwany obszar: wielowymiarowe raportowanie danych z wielu lokalizacji oraz informowanie o zadaniach do realizacji.

Wykorzystane technologie

Java, Alfresco, AngularJS

Nagroda

Za wdrożone rozwiązanie nasz klient otrzymał w 2013 roku Dyplom i Statuetkę “Zielonego Laura“ w ósmej edycji Konkursu “Zielony Laur – 2012”.

 

 

 

Express Booking

Aplikacja bookingowa

 

Klient

TALEX S.A

Wspólne prace z zamawiającym nad portalem internetowym przygotowywanym na Euro 2012, który umożliwiał kupno biletów lotniczych, kolejowych oraz rezerwację hoteli. Końcowym klientem była firma będąca oficjalnym partnerem UEFA.

Rozwiązany problem: system do zakupu biletów lotniczych i kolejowych oraz system rezerwacji miejsc hotelowych.

Wykorzystane technologie

JAVA, EJB

 

eduquesty

Portal edukacyjny

 

Klient

Stowarzyszenie Twórców Warmii i Mazur

Naszym zadaniem było stworzenie portalu, który oprócz tradycyjnych funkcji zarządzania treścią będzie posiadał moduł tzw. questów czyli interaktywnych gier zachęcających do poznawania regionu Warmii i Mazur. Aby zrealizować cel edukacyjny zrealizowaliśmy narzędzie, które łączy zabawę i naukę. Jest skierowane głównie dla dzieci i ich rodziców. Rozwiązanie pozwala na bardziej naturalne i skuteczniejsze przedstawienie wartości kultury materialnej i niematerialnej regionu oraz wsparcie umiejętności uczenia się.

Rozwiązany problem: zaangażowanie uwagi użytkowników w poznawanie treści edukacyjnych.

Wykorzystane technologie

PHP, MySQL, jQuery, WordPress, HTML5, CSS3, Bootstrap

Dostęp Online

Educhmura

Platforma wspierająca proces e-learningu

 

Klient

Eduintegrator

Opracowaliśmy platformę wspierająca procesy e-learningu oraz zarządzania grupami słuchaczy. Wśród dostarczonych funkcjonalności pojawiły się mechanizmy wymiany danych pomiędzy uczniami oraz prowadzącymi zajęcia, moduł śledzenia postępów nauki oraz moduł centralnego zarządzania użytkownikami, który umożliwia nadawanie uprawnień do wszystkich zintegrowanych z nim systemów funkcjonujących w firmie.

Rozwiązany problem: system e-learningowy z monitorowaniem postępów w nauce oraz opcją wymiany danych pomiędzy użytkownikami.

Wykorzystane technologie

JAVA EE, AngularJS

 

Lech Poznań

Internetowy sklep z gadżetami klubowymi drużyny piłkarskiej Lech Poznań

 

Klient

KKS Lech Poznań

Sklep internetowy dla fanów klubu piłkarskiego Lech Poznań. Stworzyliśmy dedykowaną platformę e-commerce  w oparciu o własny silnik aplikacji.

Rozwiązany problem: wyszukiwanie i internetowa sprzedaż produktów.

Wykorzystane technologie

JAVA, Grails

 

 

Hotele.pl – aplikacja mobilna do wyszukiwania i rezerwacji miejsc hotelowych

Mobilna aplikacja bookingowa

 

Klient

NetMedia

Stworzyliśmy aplikację do bookingu. Projektując aplikację mobilną przyjęliśmy perspektywę użytkowników końcowych i ich wygodę. Dlatego stworzyliśmy maksymalnie użyteczną aplikację mobilną służącą do wyszukiwania wolnych miejsc noclegowych w hotelach i system dokonywania rezerwacji. Narzędzie wyposażone jest m.in: w funkcje geolokalizacji, wyszukiwarkę z filtrami oraz panel płatności za dokonane rezerwacje. Taka kompleksowa funkcjonalność aplikacji stanowi konkretną wartość dla końcowego użytkownika i może przekonać do korzystania z tej aplikacji.

Rozwiązany problem: wyszukiwanie i dokonanie rezerwacji hotelowych na urządzeniach mobilnych.

Wykorzystane technologie

Android, iOS

Mobilny dostęp online na: www.hotele.pl

The Chicken

Mobilna aplikacja shoppingowa

 

Klient

Haiku

Realizacja aplikacji mobilnej, która łączyła funkcje geolokalizacyjne z przyznawaniem rabatów. Zawierała elementy grywalizacji zachęcające użytkowników aplikacji do wykonywania określonych działań.

Wykorzystane technologie

JAVA, Grails, Android.

 

IrwE – aplikacja mobilna do porównywania cen i zużycia energii wybranych produktów

 

Klient

Galileo Interactive

Główną funkcjonalnością dostarczonej aplikacji mobilnej był kalkulator cen sprzętów, który uwzględnia nie tylko wartość zakupu, ale również cenę zużycia prądu. Wśród innych funkcjonalności wyróżnić można jeszcze lokalizator punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz dostęp do biura obsługi klienta firmy energetycznej, która była końcowym odbiorcą aplikacji. Dobry przykład jak zaprojektować aplikację mobilną, aby pokazać korzyści dla klienta wynikające z porównania cen produktów, ale również wyliczyć zużycie prądu przez wybrane urządzenie.

Wykorzystane technologie

Android

 Więcej na temat iRWE

BA Concept – aplikacja webowa

 

Klient

TC Concept

Aplikacja webowa służąca do controllingu finansowego dla przedsiębiorstw.

Rozwiązany problem: uzyskanie dostępu do danych controllingowych.

Technologie

JAVA, GWT, Spring, Hiberante

Fabryka sztuki eKontakt Lightbox Digital Profiili & CV Bank Rekry Freelancity SORTIS SGN SORTIS SIKPOŚK Express Booking eduQuesty Educhmura Lech Poznań Hotele.pl The Chicken (Mobile) iRWE – aplikacja mobilna BA Concept